Ples, registrace

PF

Vážení rodiče, přátelé, kamarádi, předem dnešního emailu přijměte přání všeho dobrého v novém roce; ať se Vám daří třeba o něco lépe než v tom minulém.

PLES

V měsíci lednu pro Vás připravujeme další akci, která je zaměřena zvláště na rodiče a naše příznivce – (Netradiční) Skautský ples a letos již po sedmnácté.Chci Vás všechny co nejsrdečněji pozvat v pátek 25.1 od 19 hodin do bosonožské Orlovny, kde se na Vás opět po roce budeme těšit. K tanci a poslechu bude hrát kapela Byznys TIME, bude připraveno předtančení i půlnoční překvapení a bohatá tombola.V baru to pak budou lokální vinné a pivní produkty vč. drobného občerstvení. Věřím, že se s mnohými z Vás potkáme a společně si celý večer užijeme. Informace k plesu najdete na našem webu: https://staryliskovec.skauting.cz/ples/ , kde najdete také odkaz pro online zakoupení vstupenek.

REGISTRACE

Na závěr ledna nás opět čeká registrace, kde se budeme počítat, kolik je nás jednak ve středisku a kolik vůbec v celé ČR. Termín pro dodání registračních poplatků je do 25.1 a to následovně:

– v hotovosti rádcům příp. vedoucím oddílů

– bezhotovostně na účet našeho střediska 256215996/0300 – jako VS uveďte registrační číslo Vašeho dítěte, pokud jej nebudete znát uveďte ve zprávě pro příjemce jméno dítěte nebo rodiny. Dbejte, prosím, na termín uhrazení reg. poplatků – s registrací je spojena další administrativa na úrovni střediska, která nesnese odkladu díky čekání na platby reg. poplatků.

Výše registrační poplatků pro rok 2019 je následující:
– 650 Kč pro jednotlivce a 1. člena rodiny, – 550 Kč pro 2. člena rodiny, – 500 Kč pro 3. a dalšího člena rodiny.

ZÁVĚREM

Chtěl bych Na závěr také poděkovat všem, co se zapojili do akcí spojených s Belémským světlem – rozdávání v DD na Mikuláškově náměstí, v klubovně, při mši svaté v kostele i při rozvozu po ČR. 
Přeji Vám příjemné lednové dny a připomínám: nezapomeňte na vstupenky na ples (sál se pomalu plní :-))
Těším se naviděnou.

— 
David Kolínek
vedoucí 27. střediska

Tento záznam byl publikován v Informace . Uložit odkaz do záložek.