5. 8. 2008

Oddíly

Oddíly jsou hlavní výchovné jednotky Junáka, kterými jsou tvořena střediska jako základní organizační jednotky. Oddíly se dále dělí na družiny.

Družinový systém je jedním ze základních prvků skautské výchovy. V systému „party“ vede skautskou družinu starší a zkušenější chlapec či dívka, tzv. družinový rádce. Rádcové družin a jejich zástupci, podrádci, v čele s vedoucím oddílu tvoří oddílovou radu zajišťující chod oddílu. Každý ze členů má možnost podílet se na tvorbě programu a utvářet život oddílu.

…vedoucí oddílu musí být plnoletý a mít složenou vůdcovskou zkoušku zahrnující čtrnáct oborů…

Naše středisko má 4 oddíly:

65. dívčí oddíl – Amazonky

Vůdkyně: Anežka Sobolová – Rybička, tel.: 736 448 664

65. chlapecký oddíl – Tučňáci

Vůdce: David Lang – Dáda, tel.: 731 480 612

65. oddíl oldskautů 

Vůdce: Michal Hrbek – Mucha, tel.: 736 606 304

19. oddíl Klub rodinného skautingu

Vůdce: David Kolínek – Kokoška, tel.: 770 127 968