3. 8. 2008

Tábory

CO TO JE TÁBOR

Tábory jsou vyvrcholením celoroční skautské činnosti. Za dotovanou cenu má právo se zúčastnit každý člen střediska, který je řádně registrován a aktivně se podílí na činnosti během celého roku.

PROČ POSLAT SVOU RATOLEST NA TÁBOR

Děti se učí, jak být platným členem týmu, osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, plní zkoušky z praktických dovedností i teoretických vědomostí. Naučí se zde vařit, pracovat se sekyrou a pilou, stavět stany a různé táborové stavby. Společné soužití v primitivních podmínkách dá plně vyniknout povaze každého táborníka a jeho schopnostem postarat se o sebe i o kamarády, pěstuje vůli i sebezapření. Největším lákadlem bývají dlouhodobé hry, které se táhnou celou dobou trvání tábora. Při jejich jednotlivých etapách dochází mezi družinami k dramatickým bojům o body. Kdy jindy by měli děti možnost proměnit se ve zlatokopy, kovboje, indiány, piráty či dobyvatele neznámých území? Romantika, dobrodružství a přátelství patří mezi velké sny všech chlapců a děvčat a skauting jim dává možnost je prožít.

KAM JEZDÍME

Oddíly z našeho střediska jezdí odjakživa na tábory společně. Vystřídali jsme několik míst, ale když se naskytla příležitost pronajmout si na neurčito jedno z oblíbených tábořišť, neváhali jsme, a proto několik posledních let už jezdíme “na své”. Je to krásná louka u Jamného nad Orlicí v podhůří Orlických hor. Do budoucna uvažujeme o krátkém přesídlení na jiné místo naší vlasti, abychom poznali také jiné kraje a “naše” louka nám nezevšedněla.

NA JAK DLOUHO

Tábory máme čtrnáctidenní. Vše potřebné (kuchyně, jídelna – hangár, stany, tee-pee, latríny, odpadové jámy, …) si staví vlastníma rukama sami činovníci a roveři a rangers o víkendu po 2 dny předtím, než se vylodí autobus plný mladších skautíků, světlušek a vlčat

KDE JSME TÁBOŘILI A JAKÉ BYLY CELOTÁBOROVÉ HRY

 • 2019 Jamné nad Orlicí – fotky
 • 2018 Jamné nad Orlicí  – fotky
 • 2017 Jamné nad Orlicí – Středověk – fotky
 • 2016 Jamné nad Orlicí – Harry Potter – fotky
 • 2015 Jamné nad Orlicí – Trosečníci – fotky
 • 2014 Jamné nad Orlicí – Cestování časem – fotky
 • 2013 Jamné nad Orlicí – Piráti – fotky
 • 2012 Jamné nad Orlicí – Pán prstenů – fotky
 • 2011 Jamné nad Orlicí – Indiáni – fotky
 • 2010 Jamné nad Orlicí – Rytíři – fotky
 • 2009 Jamné nad Orlicí – Byl jednou jeden – fotky
 • 2008 Jamné nad Orlicí – Cesta kolem světa – fotky
 • 2007 Jamné nad Orlicí – Ztraceni – fotky
 • 2006 Jamné nad Orlicí – Zlatá horečka
 • 2005 Jamné nad Orlicí – Brána času
 • 2004 Jamné nad Orlicí – Alvarez – fotky
 • 2003 Jamné nad Orlicí – Trosečníci – fotky
 • 2002 Jamné nad Orlicí – Pevnost Jamné
 • 2001 Jamné nad Orlicí – Archeologové
 • 2000 Dolní Dobrouč – Rytíři
 • 1999 Dolní Dobrouč – Po stopách…
 • 1998 Jamné nad Orlicí – Politika
 • 1997 Dolní Dobrouč – O poklad loupežného pána ze Žampachu
 • 1996 Dolní Dobrouč – Zlatokopové
 • 1995 Jamné nad Orlicí – Kolonizace Ameriky
 • 1994 Výprachtice – Tajuplný ostrov
 • 1993 Jamné nad Orlicí – Za pokladem
 • 1992 Jamné nad Orlicí – Pravěk
 • 1991 Březová nad Svitavou (světlušky a vlčata), Šatov u Znojma – fara (skautky), Puťák po Vysočině (skauti)
 • 1990 Nedvědice – Na skauty :-)