29. 9. 2016

Rádcovské kurzy

RK Helianthus (http://www.rkhelianthus.cz/)

Kurz zakončený zkouškou.

Helianthus je rádcovským kurzem pořádaným I. okrskem Brněnské rady Junáka. Jeho cílem je připravovat rádkyně a rádce na bezproblémové vedení družin, ale také motivovat pro další fungování ve skautu. Pro dosažení cílů je využito především interaktivních programů zahrnujících plněním úkolů, modelových situací a věcných diskuzí vedoucí ke zvládnutí dané problematiky. Součástí kurzu je také množství her a aktivit, které zdánlivě nemají souvislost s osnovou rádcovského kurzu, ale přitom ukazují různé možnosti programu pro všechny věkové kategorie motivují samotné frekventanty.Kurz je garantován účastí instruktorů, kteří mají nejen dlouhodobé zkušenosti s vedením družin a práci v oddílových radách, ale také působí na jiných typech vzdělávacích akcí Junáka. Kurz je primárně určen pro skauty a skautky od 13 do 16 let i když spadáme pod I. okrsek okresek Brno – město, rádi ale přijmeme i zájemce z jiných výchovných okrsků nebo junáckých okresů.

RK Perun (http://perun.skaut1stredisko.cz/)

Kurz zakončený zkouškou.

„Pokud chcete poznat známé tváře skautingu z Brna a nejbližšího okolí, jeďte na Perun. Vedoucí jsou super, hry a aktivity taky. Jen mi příjde, že se člověk učí některé zbytečnosti. Díky VM jsem zjistila, že některé věci z Perunu jsou mi k ničemu. To však u většiny neplatí. Stejně mi ten kurz dal hodně. Myslím, že je vhodný, pouze pokud vám není patnáct… Pak jsou lepší čekatelky…“

Danďa

„Tak určitě kvalitní kurz, je vidět že ti vedoucí to dělají, protože je to baví a ne z nějaké povinnosti. Dávají do toho všechno, stále přichází s novýma a lepšíma věcma. Učili nás samé důležité a podstatné věci – nic co bychom nevyužili. Jednoduše shrnuto – nejel jsem tam zbytečně.“

Mozi

 

RK Pyramida (http://www.pyramida.skauting.cz/)

Kurz zakončený zkouškou.

Chceš zvládnout sám a bez pomoci vůdce vést družinu při běžné schůzce i na výpravě? Chceš zvládnout sám správně připravit program družinové schůzky, výpravy či jiné akce? Zvládneš své znalosti předávat ostatním? Dokážeš další spousty praktických a důležitých věcí pro život? Co tě čeká? Intenzivní vzdělávací program, společenství kamarádů, kteří Ti umí poradit, spousta nových cenných zkušeností a informací, hluboké zážitky a spousta legrace, mnoho praktických činností, hry a spousta dalšího …

RK Triangl (http://triangl.skauting.cz/)

  Kurz zakončený zkouškou.

ZIMNÍ RÁDCOVSKÝ KURZ

Zimní RK Triangl je určen pro dívky i chlapce. Koná se jednou za dva roky, vždy v lichém roce. Kurz je tvořen třemi částmi. Hlavní běh kurzu se koná v termínu jarních prázdnin. Ten je doplněn zahajovacím a ukončovacím víkendem.