31. 7. 2008

Středisková rada

Středisková rada je složena z vůdce střediska a jeho zástupce. Dále jsou ze své funkce členy vedoucí oddílů. Střediskovou radu pak doplňují další organizační zpravodajové.

Vedoucí střediska a jeho zástupce byli zvoleni řádným sněmem střediska 20. 10. 2019. Funkční období je 3 roky.

Středisková rada se schází pravidelně 1x za 2 měsíce a v případě potřeby častěji.

Kateřina Halvová – Pecka – vůdkyně střediska

Marek Pospíšil – Google – zástupce vůdkyně střediska

David Lang  – Dáda – vůdce 65. chlapeckého oddílu Tučňáci

Anežka Sobolová – Rybička – 65. vůdkyně dívčího oddílu Amazonky

Michal Hrbek – Mucha – vůdce 65. oddílu oldskautů

David Kolínek – Kokoška – vůdce 19. oddílu klubu rodinného skautingu

zápisy z jednání střediskové rady

2016 – 2019

2013 – 2016