31. 7. 2008

Středisková rada

Středisková rada je složena z vůdce střediska a jeho zástupce. Dále jsou ze své funkce členy vedoucí oddílů. Střediskovou radu pak do plného počtu doplňují volení členové rady. Středisková rada má pro volební období 2016 – 2019 9 členů.

Středisková rada se schází pravidelně 1x za 2 měsíce a v případě potřeby častěji.

David Kolínek
– Kokoška – vůdce střediska 

Jiří Doušek – zástupce vůdce střediska
David Lang  – Dáda – vůdce chlapeckého oddílu Tučňáci
Anežka Sobolová – Rybička – vůdkyně dívčího oddílu Amazonky
Michal Hrbek – vůdce oddílu oldskautů
P. Mgr. Pavel Opatřil – volený člen rady, duchovní zpravodaj
Pavel Ondruš – volený člen rady
Marie Zvonková – volená členka rady
Mgr. Jiří Dvořáček – Zvonek – volený člen rady, správce klubovny

zápisy z jednání střediskové rady

2016 – 2019

2013 – 2016