2. 10. 2016

Čekatelské kurzy

ČK Arbor vitae (http://arborvitae.skauting.cz)

Kurz zakončený zkouškou.

Pořádatel: 520 – Královéhradecký kraj | Junák – český skaut.

 

Čekatelský kurz Arbor Vitae je plný inspirace, zážitků a praktický programů s promyšlenou dramaturgií. S námi máš možnost si osahat věcí, o kterých se jinde mluví a odnést si energii pro další práci v oddíle. Náš čekatel aktivně, odpovědně a tvořivě přistupuje k vlastnímu životu. Pracuje na rozvoji své osobnosti, je připraven plnit povinnosti k sobě, bližním a nejvyšší pravdě a lásce. Je otevřený vůči okolnímu světu (i tomu skautskému) a má chuť ho skrze promyšlené činy měnit k lepšímu.

 

 

ČK Karlovarský kraj (http://cekatelske-zkousky-kvk.webnode.cz/)

Kurz zakončený zkouškou.

Pořadatel: 410 – Karlovarský kraj | Junák – český skaut.

 

Mezi vstupní podmínky patří věk min. 15 let, řádně vyplněná přihláška a doporučení vůdcem oddílu a vůdcem střediska. Pro absolvenci kurzu je nutné zúčastnit se všech víkendů, realizovat výpravu a následně ji písemně zpracovat do čekatelské práce a úspěšně složit čekatelské zkoušky. Kromě testu a ústního zkoušení si projdete i modelové situace.

 

 

ČK Živě (http://kurzysrnky.webnode.cz/)

Kurz zakončený zkouškou.

Pořadatel: 118 – okres Praha 8 | Junák – český skaut.

 

Čekatelský kurz je akce určená pro všechny mladé vedoucí (přibližně ve věku 15 – 21 let), kteří se zapojují do vedení oddílu, chtějí se vzdělávat a připravit se na roli vedoucího. Naše čekatelské kurzy se konají každý sudý rok na podzim a překračují do zimy, kurz je rozložený do čtyř víkendů.

 

ČK Wabanak (http://www.wabanak.cz)

Kurz zakončený zkouškou.

Pořadatel: 526.05 – středisko Svatého Jiří Hradec Králové | Junák – český skaut.

 

Kurz nemá letní běh, koná se pouze o víkendech. Pořádaný v Hradci Králové a jeho okolí.

 

ČLK CORDA (http://www.corda.cz )

Kurz zakončený zkouškou.

POUZE PRO CHLAPCE

Pořadatel: 610.23 – středisko Doubravka Chotěboř | Junák – český skaut

 

Čekatelský lesní kurz pro mladé muže, kterým nabízíme zvládnutí požadavků čekatelské zkoušky. Vedle toho je kurz zaměřen na roverské zážitky v táborovém životě uprostřed přírody, osobnostní rozvoj a podporu práce se zvolenou výchovnou kategorií Junáka.

 

ČLK MOA (http://www.krjplzen.cz)

Kurz zakončený zkouškou.

Pořadatel: 320 – Plzeňský kraj | Junák – český skaut

 

Máš chuť poznat nové kamarády a lidi, kteří něco umí? Potřebuješ prostě dobít baterky, načerpat inspiraci a nové vědomosti? Chceš získat mnoho báječných zážitků a zkušeností? Kurz s jedním letním během a závěrečným víkendem, v nádhené krajině Šumavy a zajímavém prostředí Plzně.

 

ČLK Pračolek (http://www.pracolek.skauting.cz)

Kurz zakončený zkouškou.

Pořadatel: 900.11 – Centrum vzdělávání Parvula | Junák – český skaut

 

Pračolek se snaží budoucí čekatele seznámit se skautským vzděláváním nenásilnou a praktickou formou. Kurz probíhá společně s VLK Polojasno, se kterými frekventanti vytvoří fiktivní oddílové rady, ve kterých řeší běžné nástrahy skautského roku a života.
Jsme kurzem “střední cesty” – naši frekventanti nerecitují manažerské poučky ani nemusí rozdělávat oheň křesáním, ale snaží se najít svoji vlastní cestu, která je jim příjemná.

 

ČLK Rozrazil (http://clkrozrazil.skauting.cz/)

Kurz zakončený zkouškou.

FYZICKY A ČASOVĚ NÁROČNÝ

Pořadatel: 622.15 – středisko Kompas Brno | Junák – český skaut

 

Rozrazil je tradiční čekatelský kurz, který v Brně funguje od roku 1997. Náplní kurzu není jen obsah čekatelské zkoušky. Myslíme si, že čekatelé by měli mít jasno především sami v sobě. ČLK Rozrazil je určený pro ty, kteří se nebojí na sobě pracovat mají chuť podělit se o své zkušenosti a získat nové podněty a inspiraci jsou připraveni diskutovat i naslouchat očekávají výzvu, nové přátele a nezapomenutelné zážitky mají zájem o vedení dětí v Junáku.

 

Vstupní podmínky: Podmínky přijetí: věk 15 – 18 let v roce 2016 (do posledního dne zkoušek – 9. 10. 2016) členství v Junáku možnost pravidelného přístupu k internetu (nutná podmínka) maximálně 2 účastníci z jednoho oddílu pro získání dekretu je nutné mít slib. Letos nabíráme 30 účastníků. Účastníky vybíráme tak, abychom měli na kurzu zhruba stejný počet holek i kluků. Náš kurz je určen především pro ty, kteří aktivně působí při výchově dětí. Hledáme lidi ochotné na sobě pracovat po dobu jednoho roku, nejedná se pouze o dvě víkendovky a letní část, ale o soustavnou CELOROČNÍ práci.

 

ČLK Sursum (http://sursum.webnode.cz/)

Kurz zakončený zkouškou.

Pořadatel: 610.23 – středisko Doubravka Chotěboř | Junák – český skaut

 

Jsme ekumenický (v nejširším slova smyslu – určitě vítáme i nevěřící a hledající) roverský čekatelský lesní kurz. Duchovní oblast se orientuje na skautskou ideu a postupně se vytváří i metodika duchovních programů. Čekatelská zkouška zaměřuje svůj důraz na skautskou metodiku, včetně kvalitního zpracování projektu. Roverská část kurzu vhodně doplňuje obě předchozí a klade důraz zejména na osobní rozvoj R&R.

 

ČLK Trinity (http://www.trinity.skauting.cz)

Kurz není zakončen klasickou zkouškou.

Pořadatel: 622.28 – středisko Brána Brno | Junák – český skaut

 

Čekatelský lesní kurz Trinity nabízí vzdělávání založené na zážitcích a vlastních zkušenostech. Pomocí tématu hrdinství vedeme mladé lidi k osobní zodpovědnosti, kritickému myšlení a všestrannému rozvoji jejich osobnosti. Nepřinášíme účastníkům návody, ale prostor pro hledání a nalézání vlastních odpovědí. Nic nevnucujeme, ale inspirujeme vlastním příkladem a podáváme pomocnou ruku na cestě k celoživotnímu seberozvoji.

 

Formy ověřování: Modelové situace, zážitkové programy, osobní rozhovory s patronem, pozorování, konzultace s vůdcem oddílu frekventanta, diskuze, projekt, řešení problémů, domácí úkoly

 

ČLK Velká Morava (http://velkamorava.skauting.cz)

Kurz zakončený zkouškou.

Pořadatel: 625 – okres Hodonín | Junák – český skaut

 

Přinášíme ti nadupaný čekatelský kurz, kde kromě kýženého odznaku získáš zkušenosti a zážitky, o kterých se ti ani v těch nejlepších snech nezdá! Přijeď za námi okusit ducha Velké Moravy a ukázat slovanskému božstvu, že TY na čekatelky máš! Na letním běhu kurzu a na podzim se potkáš taky s frekventanty Vůdcovského lesního kurzu Velká Morava.

 

„Kurz je samozřejmě super. Přátelský přístup vedoucích… Sama jsem byla překvapená, jak se s náma bavili… Jako se sobě rovnýma… Program je hodně nahuštěnej. Člověk má pocit, že si ani nelehne. V tom je to dost náročný. Mezi přednáškama nejsou žádné přestávky na pití, ani na latrýnu. To jsou jediný negativa. A vlastně ani nejsou tolik negativní… Na tom jde vidět, jak se nám snaží předat toho co nejvíc. Výborné jsou také aktivity mezi přednáškama. Měli tam asi 5x kumšty a volené relaxace na večer… prostě super. Je potřeba se na to vybavit spánkem navíc, ale jídlo navíc není potřeba, vaří dobře. Pracují s nejnovějšíma možnostma Junáka a jsou obeznámeni s nadcházejícími změnami. Doporučuji velmi, i když jsem na začátku byla plná pochyb a moc se mi tam nechtělo. Stejně to bylo úžasné…“

Danďa

 

ČLK Stříbrná řeka (http://kurzy.stribrnareka.cz)

Kurz zakončený zkouškou.

Pořadatel: 530 – Pardubický kraj | Junák – český skaut (Česká republika)

 

Nabízíme tým skautských i civilních odborníků, kvalitní přípravu na čekatelské zkoušky s převahou interaktivních programů, přátelskou a pohodovou atmosféru, spoustu praktických činností a zajímavých her, možnost setkat se se zajímavými hosty a mnoho dalšího. Programové bloky nejsou striktně rozděleny, přizpůsobujeme se aktuálním potřebám účastníků.

ČLK Svatoplukovy pruty (http://pruty.skauting.cz)

Kurz zakončený zkouškou.

Pořadatel: 314.07 – středisko Sedmička Milevsko

 

Svatoplukovy pruty jsou metodicko-zážitkový lesní kurs zaměřený na podporu a rozvoj roverských společenství.
Kurs je určen pro tří až šestičlenné skupiny roverů a rangers ve věku 16 – 20(+) let, kteří hledají způsob, jak zapojit rovering do svého každodenního života. Nabízí společné roverské vyžití, navázání nových kontaktů, inspiraci a metodický základ pro další činnost, možnosti jak rovering skloubit s oddílovým, střediskovým a osobním životem.