8. 1. 2015

Středisko

Naše skautské středisko působí v Brně – Starém Lískovci při farnosti sv. Jana Nepomuckého, členy našich oddílů jsou však i děti z okolních městských částí a obcí, jako např. Bohunice, Nový Lískovec, Bosonohy, Ostopovice, Troubsko aj.

Naším zázemím je farní zahrada, kde jsme do roku 2006 užívali jednu malou místnost vytápěnou kamny. Poté, co jsme si ji přestavěli k obrazu svému a přistavěli k ní další místnosti, máme zbrusu novou, moderní a hlavně velkou klubovnu.

Naše středisko tvoří 3 oddíly:

– dívčí (vůdkyně: Anežka Sobolová, družiny: 2x světlušky a 2x skautky)

– chlapecký (vůdce: David Lang, družiny: 2x vlčata a 2x skauti)

– oldskauti (vůdce: Michal Hrbek, činovníci a ostatní dospělí)

 

Podporují nás

 

 

V roce 2018 podpořil naši činnost Jihomoravský kraj v rámci dotačního titulu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže částkou ve výši 167 991 Kč.