25. 1. 2015

Roverský kmen NoActive

Roverský kmen NoActive je v našem středisku od roku … a v jeho řadách působí většina našich rádců i podrádců. Mimo vedení družin je nedílnou součástí v rámci všech střediskových akcí – příprava progamu, tábora, akademie, plesu a mnoha dalších.

Adventní akademie 2011

Roverský Vozembouch 2010