25. 1. 2015

Roverský kmen BOOM

Nejmladší roverský kmen, který tvoří skauti a skauti od 15 let a v našem středisku funguje od roku 2014, od roku 2016 pod vedením Marka Pospíšila – Googla.

I přes svůj mladý věk se zapojují nejen do pomoci na společných akcích našeho střediska, ale také tvoří v rámci svého kmene např. divadelní ztvárnění Živého Betléma u kostela v roce 2014 nebo divadelní muzikál s názvem Sci-fi růženka,  se kterým se umístili na 2. místě na Skautském muzikálu 2014 v Kyjově.

Skautský muzikál 2014